Wat kost een echtscheidingsadvocaat?

Laatst geüpdatet op November 6, 2023 door Nils Jansen

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis die veel emoties, stress en onzekerheid met zich meebrengt. Een van de vragen die veel mensen hebben bij een echtscheiding is: wat kost een echtscheidingsadvocaat? In dit artikel geven we alle antwoorden over de kosten van een advocaat, hoe de advocatuur bij een scheiding werkt, informatie over de kosten van een echtscheiding en gaan we diep in op de belangrijkste onderdelen van dit belangrijke onderwerp.

Wat kost een echtscheiding?

De kosten van een echtscheiding hangen af van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de zaak, het niveau van conflict, de scheidingsmethode of de scheidingsdeskundige die je kiest.

Het gemiddelde uurtarief van een echtscheidingsadvocaat ligt tussen de €150 en €250.

Het aantal uren dat een advocaat nodig heeft voor een echtscheiding varieert van 10 tot 40 uren. Dit betekent dat je voor het uurtarief alleen al tussen de €1.500 en €10.000 kwijt kunt zijn aan je echtscheiding.

Waaruit bestaan de advocaatkosten bij echtscheiding?

De advocaatkosten bij echtscheiding bestaan uit drie onderdelen: het uurtarief, de kantoorkosten en de griffierechten. Het uurtarief is het bedrag dat de advocaat per uur in rekening brengt voor zijn of haar werkzaamheden.

De kantoorkosten zijn een percentage van het uurtarief dat de advocaat rekent voor de overheadkosten, zoals telefoon, post, kopieën en administratie. De griffierechten zijn de kosten die je moet betalen aan de rechtbank om je echtscheidingsverzoek in te dienen.

Complexiteit van de echtscheiding

De complexiteit van de echtscheiding heeft invloed op het aantal uren dat de advocaat aan je zaak moet besteden. Hoe meer er te regelen valt, hoe meer tijd en geld het kost. Denk bijvoorbeeld aan zaken als:

 • Het verdelen van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden
 • Het vaststellen van de alimentatie voor de ex-partner en/of de kinderen
 • Het opstellen van een ouderschapsplan voor de minderjarige kinderen
 • Het wijzigen van de huwelijkse voorwaarden of het partnerschapscontract
 • Het afwikkelen van een onderneming of een pensioenregeling

Niveau van conflict

Het niveau van conflict tussen jou en je ex-partner heeft ook invloed op de kosten van je echtscheiding. Hoe meer ruzie en onenigheid er is, hoe meer tijd en geld het kost om tot een oplossing te komen.

Als je veel conflicten hebt, moet je waarschijnlijk vaker naar de rechtbank, meer stukken aanleveren en meer onderhandelen met de advocaat van je ex-partner. Dit leidt tot hogere advocaatkosten en griffierechten.

 • De griffierechten zijn de kosten die je moet betalen aan de rechtbank om je echtscheidingsverzoek in te dienen. De hoogte van de griffierechten hangt af van je inkomen en vermogen.
 • Als je een laag inkomen en vermogen hebt, betaal je minder griffierechten dan als je een hoog inkomen en vermogen hebt.

De griffierechten voor een echtscheiding variëren van €83 tot €309 . Als je samen met je ex-partner één advocaat hebt, betaal je één keer griffierechten. Als je elk een eigen advocaat hebt, betaal je allebei griffierechten.

Scheidingsmethode of scheidingsdeskundige

De scheidingsmethode of de scheidingsdeskundige die je kiest, heeft ook invloed op de kosten van je echtscheiding. Er zijn verschillende manieren om te scheiden, zoals:

 • Een echtscheiding met één advocaat
 • Een echtscheiding met twee advocaten
 • Een echtscheiding met een mediator
 • Een echtscheiding met een online platform

Voor- en nadelen scheidingsmethode of scheidingsdeskundige

Elke scheidingsmethode of scheidingsdeskundige heeft zijn eigen voor- en nadelen, afhankelijk van je situatie en wensen. Over het algemeen geldt dat hoe meer je zelf kunt regelen en hoe meer je samen kunt overleggen, hoe goedkoper je echtscheiding zal zijn.

Een echtscheiding met één advocaat of een mediator is meestal goedkoper dan een echtscheiding met twee advocaten of een online platform. Dit komt omdat je minder uren en kosten maakt en minder griffierechten betaalt.

 1. Een echtscheiding met één advocaat kost gemiddeld tussen de €1.500 en €3.000 . Een echtscheiding met twee advocaten kost gemiddeld tussen de €3.000 en €10.000 .
 2. Een echtscheiding met een mediator kost gemiddeld tussen de €1.000 en €5.000 .
 3. Een echtscheiding met een online platform kost gemiddeld tussen de €500 en €2.500 . Let op: deze bedragen zijn slechts indicaties en kunnen afwijken van je werkelijke situatie.
duur

Is een echtscheiding duur?

De vraag of een echtscheiding duur is, hangt af van je persoonlijke situatie en voorkeuren. Zoals je hebt gezien, kunnen de kosten van een echtscheiding sterk variëren, afhankelijk van de complexiteit van de zaak, het niveau van conflict, de scheidingsmethode of de scheidingsdeskundige die je kiest. Daarnaast kunnen er nog andere kosten bijkomen, zoals:

 • De kosten voor het opvragen van uittreksels uit de burgerlijke stand
 • De kosten voor het inschakelen van een notaris, een fiscalist, een accountant of een andere deskundige
 • De kosten voor het aanpassen van je testament, je verzekeringen, je hypotheek of je pensioen
 • De kosten voor het verhuizen, het inrichten of het verbouwen van je nieuwe woning
 • De kosten voor het onderhouden van je kinderen of je ex-partner na de scheiding

Al deze kosten kunnen flink oplopen en maken een echtscheiding tot een dure aangelegenheid. Het is daarom verstandig om vooraf een goed overzicht te maken van alle kosten die je kunt verwachten en om te kijken of je in aanmerking komt voor subsidie of fiscale aftrek.

Wie betaalt de kosten van de echtscheiding?

De kosten van de echtscheiding worden meestal gedeeld door jou en je ex-partner. Dit betekent dat je elk de helft betaalt van de advocaatkosten, de kantoorkosten, de griffierechten en eventuele andere kosten die gemaakt worden voor de scheiding. Dit geldt zowel als je samen één advocaat hebt als als je elk een eigen advocaat hebt.

Soms kan het zo zijn dat één van de partners meer moet betalen dan de andere partner. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als:

 • Eén van de partners meer vermogen heeft dan de andere partner
 • Eén van de partners meer inkomen heeft dan de andere partner
 • Eén van de partners meer schuld heeft dan de andere partner
 • Eén van de partners meer verantwoordelijk is voor het ontstaan of het verergeren van de situatie

In deze gevallen kan de rechter beslissen dat één van de partners een bijdrage moet leveren aan de kosten van de andere partner. Dit heet een proceskostenveroordeling. De rechter kan dit doen als hij of zij vindt dat één van de partners onredelijk of onnodig de procedure heeft verlengd of bemoeilijkt. Een proceskostenveroordeling is echter niet gebruikelijk bij een echtscheiding en wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegepast.

verplicht

Is een echtscheidingsadvocaat verplicht?

Een echtscheidingsadvocaat is niet altijd verplicht bij een echtscheiding. Dit hangt af van de manier waarop je wilt scheiden en of je minderjarige kinderen hebt. Er zijn twee situaties waarin een echtscheidingsadvocaat wel verplicht is:

 • Als je wilt scheiden via de rechtbank
 • Als je minderjarige kinderen hebt

Als je wilt scheiden via de rechtbank, dan heb je altijd een echtscheidingsadvocaat nodig

Dit komt omdat alleen een advocaat een echtscheidingsverzoek mag indienen bij de rechtbank. Je kunt niet zelf een echtscheidingsverzoek indienen of laten doen door een andere deskundige, zoals een mediator of een notaris.

Als je minderjarige kinderen hebt, dan heb je ook altijd een echtscheidingsadvocaat nodig

Dit komt omdat je verplicht bent om een ouderschapsplan op te stellen en in te dienen bij de rechtbank. Een ouderschapsplan is een document waarin je afspraken maakt over de verzorging en opvoeding van je kinderen na de scheiding. Een ouderschapsplan moet aan bepaalde wettelijke eisen voldoen en moet door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank.

Samen één echtscheidingsadvocaat of elk een afzonderlijke advocaat?

Als je een echtscheidingsadvocaat nodig hebt, dan kun je kiezen tussen samen één advocaat hebben of elk een afzonderlijke advocaat hebben. Beide opties hebben voor- en nadelen, afhankelijk van je situatie en wensen.

Samen één echtscheidingsadvocaat hebben kan voordelig zijn als:

 • Je nog goed met elkaar kunt communiceren en overleggen
 • Je het eens bent over alle belangrijke zaken, zoals de verdeling van de bezittingen en schulden, de alimentatie en het ouderschapsplan
 • Je snel en eenvoudig wilt scheiden
 • Je kosten wilt besparen

Samen één echtscheidingsadvocaat hebben kan nadelig zijn als:

 • Je veel ruzie en onenigheid hebt met elkaar
 • Je het oneens bent over een of meer belangrijke zaken, zoals de verdeling van de bezittingen en schulden, de alimentatie of het ouderschapsplan
 • Je een complexe of langdurige scheiding verwacht
 • Je behoefte hebt aan persoonlijke begeleiding en advies

Elk een afzonderlijke echtscheidingsadvocaat hebben kan voordelig zijn als:

 • Je veel ruzie en onenigheid hebt met elkaar
 • Je het oneens bent over een of meer belangrijke zaken, zoals de verdeling van de bezittingen en schulden, de alimentatie of het ouderschapsplan
 • Je een complexe of langdurige scheiding verwacht
 • Je behoefte hebt aan persoonlijke begeleiding en advies

Elk een afzonderlijke echtscheidingsadvocaat hebben kan nadelig zijn als:

 • Je nog goed met elkaar kunt communiceren en overleggen
 • Je het eens bent over alle belangrijke zaken, zoals de verdeling van de bezittingen en schulden, de alimentatie en het ouderschapsplan
 • Je snel en eenvoudig wilt scheiden
 • Je kosten wilt besparen
zonder

Is een echtscheiding zonder advocaat of rechter mogelijk?

Een echtscheiding zonder advocaat of rechter is alleen mogelijk als je niet getrouwd bent, maar een geregistreerd partnerschap hebt. Een geregistreerd partnerschap is een wettelijke samenlevingsvorm die lijkt op een huwelijk, maar die je ook kunt beëindigen zonder tussenkomst van de rechter. Dit kan alleen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt geen minderjarige kinderen
 • Je bent het eens over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap en alle gevolgen daarvan
 • Je hebt een overeenkomst opgesteld waarin je alle afspraken hebt vastgelegd, zoals de verdeling van de bezittingen en schulden, de alimentatie en eventuele andere zaken
 • Je hebt een notaris of een advocaat ingeschakeld om de overeenkomst te laten bekrachtigen
 • Je hebt de overeenkomst laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand

Als je aan deze voorwaarden voldoet, dan kun je je geregistreerd partnerschap beëindigen zonder advocaat of rechter. Je moet wel rekening houden met de kosten voor de notaris of de advocaat die je inschakelt om de overeenkomst te laten bekrachtigen.

Deze kosten kunnen variëren van €500 tot €1.500. Daarnaast moet je ook nog griffierechten betalen om de overeenkomst te laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. Deze kosten bedragen in 2023 zo’n €83.

Meest gestelde vragen

Heb je nog vragen over de kosten van een echtscheidingsadvocaat? Dat kan natuurlijk, we hebben hier nog even de meest gestelde vragen op een rijtje gezet:

Is er een subsidie voor advocaatkosten bij scheiding?

Er is een subsidie voor advocaatkosten bij scheiding als je een laag inkomen en vermogen hebt. Deze subsidie heet gesubsidieerde rechtsbijstand of toevoeging. Als je in aanmerking komt voor deze subsidie, dan betaal je alleen een eigen bijdrage voor de advocaatkosten. De rest wordt betaald door de overheid.

Of je in aanmerking komt voor deze subsidie, hangt af van je inkomen en vermogen in het peiljaar. Het peiljaar is meestal twee jaar voor het jaar waarin je de subsidie aanvraagt. Dus als je in 2023 subsidie aanvraagt, dan wordt gekeken naar je inkomen en vermogen in 2021.

Zijn de advocaatkosten bij echtscheiding aftrekbaar?

De advocaatkosten bij echtscheiding zijn niet altijd aftrekbaar van de belasting. Dit hangt af van het doel waarvoor je de advocaat hebt ingeschakeld. Als je de advocaat hebt ingeschakeld om je inkomen te behouden of te verhogen, dan zijn de advocaatkosten aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekpost.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de kosten die je maakt om alimentatie te krijgen of te wijzigen. Als je de advocaat hebt ingeschakeld om je vermogen te behouden of te verdelen, dan zijn de advocaatkosten niet aftrekbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kosten die je maakt om je bezittingen en schulden te verdelen.

Als je recht hebt op aftrek van je advocaatkosten, dan moet je wel rekening houden met een drempelbedrag. Dit is het bedrag dat je zelf moet betalen voordat je recht hebt op aftrek. Het drempelbedrag hangt af van je inkomen en bedraagt in 2023 minimaal €250 en maximaal €1.500.

Natalie De Groot
Latest posts by Natalie De Groot (see all)

Comments

 • No comments yet.
 • Add a comment